17 Ocak 2014 Cuma

Varlığım Şirket Varlığına Armağan Olsun!Aramızda kimler “varlığım şirket varlığına armağan olsun. “ diyor parmakları kaldıralım lütfen.
Tabi ki insan kaynakları profesyonelleri olarak bu kadarını beklemiyoruz ama keşke kurumlar her çalışanına böyle hissettirebilse. 

Eskiden primler, zamlar, yüksek ücretler çalışanları motive etmek, mutlu bir çalışan profili yaratmak için yeterliyken günümüz rekabetçi iş ortamında çalışanları mutlu etmek için bundan fazlasına ihtiyacımız var.

Ücret:  360 derece performans sistemini uygulayan kurumların yanı sıra ne yazık ki henüz bir performans sistemi geliştirememiş ya da bunu adil ve şeffaf bir şekilde yapamayan kurumlar da var. Kabul edelim ki ücret, çalışan bağlılığını sağlayan en önemli unsur.  Çalışan bağlılığını artırmak istiyorsak ilk önce şeffaf ve adil bir ücret politikası oluşturmalıyız. Kurum, hem şirket içi ücret dengelerini korumalı hem de çalışanlarının ücretlerini piyasadaki ücret seviyesinin altında bırakmamalı. Performansların ve önerilerin ödüllendirildiği bir sistem de kuruma bağlılığı artıracaktır.

Duygusal bağlılık:  Duygusal bağlılık çalışanın o işyerinde çalışmaya devam etmesine neden olan psikolojik bir durumdur. Yüksek duygusal bağlılığı olan bir çalışan kurumda kalmayı istediği için çalışmaya devam eder. Kıdem yılı yüksek yaşlı çalışanlar gençlere göre kurumlarına duygusal olarak daha çok bağlıdırlar. Aynı zamanda yapılan çalışmalar hizmet süresi ile duygusal bağlılık arasında da ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışana Saygı: Görev tanımına, yaptığı işe bakılmaksızın her çalışan önemlidir, her çalışana saygı duymak gerekir. Burada en büyük görev yöneticilere düşmektedir. Yöneticiler, çalışanlarına değer verildiğini onlara hissettirmelidir, karar alma süreçlerine onları da dâhil etmelidir. Çalışanlarına huzurlu bir çalışma ortamı sağlamalılar.

Sosyal Aktiviteler:  Müşteri memnuniyeti kurumlar için ne kadar önemliyse iç müşterilerimizin yani çalışanlarımızın da memnuniyeti o kadar önemli olmalıdır. Son yıllarda kurumlar çalışan memnuniyetinin değerini anlamaya başladılar. Artık pek çok kurum çalışanların iş ortamı dışında da bir araya gelip sosyalleşebilmeleri için pek çok aktivite düzenlenmektedir. Bu aktivitelerle kurumlar; çalışanlarına değer verdiğini hissettirebilirler. Dolayısıyla aidiyet duygusu artar, çalışanlar daha istekli çalışırlar.

Kariyer olanakları: İşten ayrılma oranlarının artmasıyla, kurumlar kariyer planlamasının farkına vardılar. X kuşağına göre çalışan bağlılığı daha düşük olan Y kuşağı yeteneklerini elde tutmak için eğitimlerini, yeteneklerini, ilgilerini göz önüne alarak kariyer planlaması yapılmalıdır. Etkili bir kariyer planlamasıyla doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi sağlanır, çalışan bağlılığı artar. Bununla birlikte; üst düzey pozisyonlarda işe yerleştirmelerde dış kaynak kullanmak yerine; kurum kültürünü, şirket hedeflerini tanıyan kariyer planlaması yapılmış, eğitilmiş, yetiştirilmiş personelden faydalanılır.*Düzenli olarak uygulanan Çalışan Memnuniyeti Anketlerinden elde edilen verilerle istenilen hedeflere ulaşılabilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder