9 Nisan 2014 Çarşamba

Endüstri İlişkileri Uzmanlık Programıİnsan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenler. Bu ilişkiyi düzenlemek için insan kaynakları ve endüstri ilişkileri etkileşim halinde olmalıdır. İnsan kaynakları yönetimiyle endüstriyel ilişkiler uyum içerisinde değilse bunun çalışma ortamına yansıması kaçınılmazdır. Böyle bir durumda kurumlar pek çok sorunla karşılaşabilirler. Bu yüzden insan kaynakları yönetimiyle endüstriyel ilişkileri birbirinden bağımsız değil de birlikte ele almak gerekir.


İnsan Kaynakları profesyonellerinin endüstri ilişkileri konusundaki bilgi açığını kapatmak amacıyla; MESS koordinasyonunda, PERYÖN ve MESS EĞİTİM VAKFI işbirliği ile “ Endüstri İlişkileri Eğitim Programı” hazırlanmıştır. İnsan kaynakları danışmanları için oldukça faydalı olacağını düşündüğüm eğitime MESS' in davetilisi olarak ben de Ankara'da katılacağım. 

Daha fazla bilgiye www.peryon.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz..

Eğitimin toplam süresi 52 saattir. 

Eğitimin Konu Başlıkları

İş hukukunun kaynakları
İş sözleşmesi, işçinin ve işverenin borçları
İş sağlığı ve güvenliği
Ücret ve iş değerleme sistemi
Müzakere becerileri
İş sözleşmesinin feshi
Sendikalar ve TİS hukuku
İletişim becerileri
Stratejik düşünme ve karar alma becerisi
İşverenin sigorta yükümlülükleri
Endüstriyel psikoloji


EĞİTİM ÜCRETİ:

KATILIMCI ÜCRETİ : 3.500 TL + KDV

TİSK ÜYELERİ ÜCRETİ : 2.500 TL + KDV

MESS & PERYÖN ÜYE ÜCRETİ : 2.000 TL + KDV
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder