13 Nisan 2014 Pazar

Başarılı bir yönetici olmanın anahtarı, aynı zamanda iyi bir insan kaynakları yöneticisi olmaktan geçer.İnsan kaynakları yönetimi, sadece insan kaynakları profesyonellerine bırakılacak kadar önemsiz bir konu değildir. İnsan kaynakları yönetimi, bütün yöneticiler tarafından benimsenmesi ve üstlenilmesi gereken bir görevdir. Aslında her yönetici bir insan kaynakları yöneticisidir.

Görev dağılımı, performans, motivasyon, eğitim, kariyer planlaması gibi pek çok insan kaynakları sürecinin yönetilmesinden insan kaynakları departmanı sorumludur. Bölüm yöneticisi, insan kaynakları departmanıyla birlikte bu süreçleri yönetir. Olması gereken ise bu süreçleri bölüm yöneticisin yönetmesidir. Yöneticinin bütün bu süreçlerde kendi takımını yönetecek kadar insan kaynakları beceri ve bilgisine sahip olması gerekir.

Burada insan kaynakları departmanına düşen görevi, ilk önce kurumun insan kaynakları stratejilerini oluşturmaktır. Daha sonra bu strateji, politika ve hedeflerini yöneticilere aktararak onların da insan kaynakları stratejilerini uygulamasını sağlamalıdır. Tüm insan kaynakları süreçlerinde yöneticilerin yanında olarak onlara danışmanlık yapmalıdır.  Personel yönetimi, işe alım, çalışan bağlılığı, performans değerlendirme, eğitim, ödüllendirme gibi insan kaynaklarının başlıca konularında yöneticiler eğitilmelidir, yöneticilerin teknik altyapılarını hazırlamalıdır.  Bunları gerçekleştiremeyen kurumların uzun vadede hedeflerini gerçekleştirerek başarılı olabileceklerini söylemek oldukça zordur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder