31 Mayıs 2014 Cumartesi

Patronlar işi, liderler ise kişileri yönetir.

Şunu unutmayalım ki;

İnsanlar bir kurumda işe girerler ama ayrılırken aslında yöneticilerini terk ederler.Önemli olan, çalışanı kaybetmek değil kazanmaktır. Her çalışan birbirinden farklıdır, farklı gelişim düzeyine sahiptir bu yüzden herkesten aynı performansı beklememiz yanlış olur. Başarılı bir performans istiyorsak burada liderlere çok iş düşmektedir.

Eskiden patronlar lider olarak görülürdü.  Günümüzde ise patronların yerini liderler aldı. Patronlar işi, liderler ise kişileri yönetir.

Liderlik, zaman içinde çalışanların performanslarının üst düzeye ulaşabilmeleri için insanları geliştirmektir.
Liderlik, bir etkileme sürecidir. Liderler, kişilerle beraber çalışıp, hem kendi hem de kuruluşun hedeflerini gerçekleştirir. 2 tip lider vardır:

Başarılı Lider: İnsan odağından çok işe odaklanır, insanı bir makine olarak görür.

Etkili Lider: Sıradan insanlardan olağanüstü işler çıkaran liderlerdir. Çalışanlar lider olmadan da yapılması gereken işleri yapabilecek yetkinliği kazanırlar.

Peki, lider olmak için gerekenler neler?
Çalışanların ihtiyaçlarını belirlemek,
Her bir çalışan farklı gelişim düzeyine göre farklı liderlik stilleri kullanmak,
Çalışanlarla ihtiyaç duydukları liderlik stili üzerinde anlaşmak.

Yaşanan zorluklar nelerdir?
Yeni atanan liderlerin kabul görmemesi,
Çalışanların zor kişilik özellikleri,
Kazanılmış yanlış alışkanlıklara direnç gösterme
Beklentilerin farklılığı,
Özel hayattaki problemlerin iş yerine taşınması
Dedikodu kültürü
Farklı kişilik tarzları ile iletişim kurma
Güven – işbirliği

Tek bir liderlik stili yoktur. Çalışanların, 4 farklı gelişim düzeyi vardır.

  1)Deneyimsiz& İstekli Çalışan

İşe yeni başlayan ya da yeni bir göreve atanan çalışanlardır. Öğrenmeye heveslidir, direktif almaya hazırdır. Heyecanlı ve iyimserdir. Hata yapabilir.
Çalışanlar, işe yeni başladıkları için ilk önce, görevleri hakkında bilgi edinmek isterler. İşlerinin sınır ve limitleri belirtilmelidir. İşin nasıl olacağına dair standartlar anlatılmalıdır.
Mutlaka iş başında eğitim verilmelidir.
Alıştırma yapma fırsatı tanınmalıdır.
İş sonuçları hakkında geri bildirim yapılmalıdır.

Çalışanların özellikleri:
Umutlu
Deneyimsiz
Meraklı
İyimser
Heyecanlı
Hevesli
Şevkli

Uygulanması gereken liderlik:
Lider, burada çalışan için amacı, zamanlamayı ve öncelikleri belirlemelidir.
İşin nasıl yapılacağını öğretmelidir.
Çalışanın çokça pratik yapmasını sağlamalıdır.
Problem çözümünde idareyi ele almalıdır.
Öğrenme sürecini kontrol edip, geri bildirimde bulunmalıdır.

 2) Hayal Kırıklığına Uğramış Çalışan


Çalışanların az da olsa bilgi ve becerileri vardır ancak henüz yeterli değildir.
Hayal kırıklığına uğramıştır, vazgeçmek üzere olabilir.
Cesareti kırık, bunalmış, kafası karışmıştır.
Gelişmekte ve öğrenmektedir.
Hatalarının öğrenmenin bir parçası olduğuna dair güven verilmesine ihtiyacı vardır.

Çalışanların özellikleri:
Hayal kırıklığına uğramış
Cesareti kırılmış
Bunalmış
Kafası karışık
Motivasyonsuz
Morali bozuk
Yılmış

Uygulanması gereken liderlik:
Çalışanın hayal kırıklıklarını dinlemelidir.
Çalışanın problem hakkındaki görüşünü almalıdır.
Çalışana başarısızlıklarını değerlendirmesi ve problem çözümleri üzerinde düşünmesi için yardımcı olmalıdır.
Sık sık geri bildirimde bulunmalıdır.
Çalışanı cesaretlendirip, övmelidir.

 3) Yetenekli Ancak Güvensiz Çalışan


Fikirlerini başkalarının doğrulamasına ihtiyacı vardır.
Emin değildir, karar veremez. Yardıma ihtiyaç duyabilir.
Her zaman özgüvenli değildir, kendini eleştirir.
Aslında verimli katkılarda bulunur.

Çalışanların özellikleri:
Güvensiz
Karasız, emin olmayan
Yetkin
Katkıda bulunan
Kendi kendini eleştiren
Temkinli

Uygulanması gereken liderlik:
Çalışanı problem çözümünde kontrolü ele alması için cesaretlendirir.
Çalışanın endişelerini dinler.
Çalışanın problemi kendi çözmesini sağlar.
Neye ihtiyacın var? diye sorar.
Çalışanı takdir eder.
Özgüveni artırmak için geçmiş başarıları hatırlatır.

4)Kendine Güvenen Çalışan

Başkaları tarafından uzman olarak görülür.
Özgüveni yüksektir, kendinden emindir.
Bağımsız olarak çalışabilir.
Başkalarına ilham verir.
Öngörülüdür, birçok şey yapması istenebilir.

Çalışanların özellikleri:
Özgüvenli
İstikrarlı bir şekilde yetkin
Uzman
Özerk
Kendinden emin
Olgun
Kendine yeterli
İlham veren

Uygulanması gereken liderlik:
Çalışanın kontrolü ele almasını bekler.
Çalışanın verdiği kararlara güvenir.
Çalışanın yenilikler getirmesini bekler.
Çalışanın kendini aşarak daha yüksek bir performansa ulaşması için teşvik eder.
Başkalarına rehberlik etmesi için fırsatlar yaratır.
Çalışanı ödüllendirir.
Gerektiğinde ek kaynaklar sağlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder